Přeskočit na obsah

Jiráskovo náměstí v Kolíně

Jiráskovo náměstí v Kolíně

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kolín

Ceny a odměny celkem

390 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 2. 2021 - 3. 5. 2021

Počet odevzdaných návrhů

12

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace veřejných prostranství území Jiráskova náměstí v Kolíně a navazujících prostor ve vymezeném rozsahu, ve snaze získat kvalitní městský veřejný prostor, posílit jeho funkce a umožnit jeho lepší fungování.

Soutěžní návrh má sloužit jako podklad / vize postupné přeměny Jiráskova náměstí. Město Kolín, vědomo si důležitosti tohoto veřejného prostoru, deklarovalo zájem na základě výsledků architektonické soutěže hledat cestu postupné realizace revitalizace v etapách. Za tím účelem měla být vítězi soutěže zadána architektonicko – urbanistická studie na řešení revitalizace okolí kostela sv. Víta.

Otevřená jednofázová projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Soutěž na mapě