Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

JOSEFINUM - adaptace jezuitského semináře

JOSEFINUM - adaptace jezuitského semináře

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Klatovy

Ceny a odměny celkem

1 850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

14. 4. 2023 - 20. 11. 2023

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže bylo zpracování architektonického návrhu rekonstrukce stávajícího objektu čp. 58/I, původně seminář sv. Josefa, za účelem adaptace historické budovy jezuitského semináře na multifunkční prostor s názvem „JOSEFINUM“ a revitalizace přilehlých prostranství (vlastní nádvoří a navazující pozemky na hradebních parkánech).
Objekt čp 58/I je nemovitou kulturní památkou rejstř. č. ÚSKP 17698/4-2701.

Součástí soutěžního zadání je dále úvaha o přímém propojení nádvoří jezuitského semináře přes komunikaci I/22, ulice Tyršova, s veřejným prostranstvím před kulturním domem a úprava bezprostředně navazujících pozemků hradební zeleně a sadů Pod Valy v kontextu navrženého architektonického návrhu
.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

1. cena

A69 – architekti s.r.o.

doc. Ing. arch. Boris Redčenkov, Ing. arch. Prokop Tomášek, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Částka 500 000 Kč

1. cena (1).jpg
1. cena (2).jpg
1. cena (3).jpg
1. cena (4).jpg

Soutěž na mapě