Přeskočit na obsah

JOSEFINUM - adaptace jezuitského semináře

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Klatovy

Předpokládané ceny a odměny celkem

1 850 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

20. 11. 2023 00:00

Datum podání žádostí o účast

22. 5. 2023 00:00

Datum vyhlášení soutěže

14. 4. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

13. 4. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce stávajícího objektu čp.
58/I, původně seminář sv. Josefa, za účelem adaptace historické budovy jezuitského semináře na
multifunkční prostor s názvem „JOSEFINUM“ a revitalizace přilehlých prostranství (vlastní nádvoří a
navazující pozemky na hradebních parkánech).

Objekt čp 58/I je nemovitou kulturní památkou rejstř. č. ÚSKP 17698/4-2701.

Součástí soutěžního zadání je dále úvaha o přímém propojení nádvoří jezuitského semináře přes
komunikaci I/22, ulice Tyršova, s veřejným prostranstvím před kulturním domem a úprava
bezprostředně navazujících pozemků hradební zeleně a sadů Pod Valy v kontextu navrženého
architektonického návrhu
.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.