Přeskočit na obsah

Justiční areál v Brně

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 10. 2005

Popis

ČKA vydala v této věci dvě stanoviska, které jsou uveřejněny v rubrice Oficiální informace .

V dotčeném případě se jedná nepochybně o skrytou architektonickou soutěž, postrádající však podstatné náležitosti takové soutěže. Pokud nebyla zvolena řádná architektonická soutěž, pak měl být zpracovatel projektové dokumentace zvolen v otevřeném řízení, a to na nadlimitní zakázku. Vyhlašovatel však zvolil nástroj - tzv soutěžní dialg, který není upraven současným českým právem, ale je obsažen teprve v nyní navrhované normě o veřejných zakázkách.

ČKA považuje za nejvíce zarážející, že tento postup zvolila instituce, která by měla postupovat způsobem co nejotevřenějším  a nejtransparantnějším, veřejně kontrolovatelným, svou kultivovaností a civilizovaností odpovídajícím charakteru a postavení soudní moci ve společnosti.