Přeskočit na obsah

Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum

Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Univerzita Karlova v Praze

Ceny a odměny celkem

4 450 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

1. 9. 2015 - 21. 6. 2016

Počet odevzdaných návrhů

33

Více informací

Popis

Dvoukolová veřejná projektová architektonická soutěž.

Předmětem soutěže bylo zhotovení soudobých, trvanlivých a společensky prospěšných staveb - Biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území Nové Město – Praha. Výzkum Biocentra bude zaměřen na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdraví, nových biotechnologií a ochrany biodiverzity. Výzkum Globcentra bude zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je např. dynamika klimatických změn planety, změny rozšíření organismů, globální dynamika biodiversity a role invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny ve využití ploch.

Mimořádná odměna

AiD team

Ing. arch. Pavel Bainar, Autoři: Jiří Babánek, Marek Focher, Pavlína Klubalová, Marian Kolařík, Radek Konečný, Pavel Ondráček, Jitka Nováková
Spolupráce: Spolupracující osoby: Jaromír Černý, Pavel Marek, Jan Tywoniak, Tomáš Matuška, Miloš Lain

Částka 100 000 Kč

Soutěž na mapě