Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Soutěž o návrh na urbanisticko-architektonickou studii "Kampus UK v Hradci Králové"

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení zadávacích podmínek k soutěži o návrh na urbanisticko-architektonickou studii "Kampus UK v Hradci Králové", Česká komora architektů shledala, že se nejedná o regulérní architketonicko-urbanistickou soutěž v souladu se Soutěžním řádem ČKA. Za hlavní nesoulad zadávacích podmínek s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované nezávislé poroty, nezajištění anonymity návrhu, ustanovení o zrušení soutěže o návrh kdykoliv do doby rozhodnutí poroty o nejvhodnějším návrhu.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se veřejné zakázky neúčastnili.
Stanovisko ČKA k nahlédnutí zde