Přeskočit na obsah

Kaple pro pietní území Ležáky - BYLA UDĚLENA DODATEČNÁ REGULÉRNOST!

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 10. 2011

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh „Kaple pro pietní území Ležáky“, kterou vyhlásila příspěvková organizace Památník Lidice, shledala Česká komora architektů, že se jedná o skrytou neregulérní architektonickou soutěž.

Velmi nás mrzí, že i přes vůli přispět k nápravě – tel. konzultace Ing. arch. Ludvíka Gryma, předsedy pracovní skupiny pro soutěže za Českou komoru architektů a Ing. Petra Hrubého za vyhlašovatele a dohodu o narovnání soutěžních podmínek tak, aby byly v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů, zástupce vyhlašovatele dohodu nedodržel.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko