Přeskočit na obsah

Plavecký bazén

Plavecký bazén

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Kaplice

Ceny a odměny celkem

120 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

26. 1. 2007 - 16. 4. 2007

Počet odevzdaných návrhů

30

Popis

 

Předmět soutěže:

Zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení novostavby plaveckého bazénu v Kaplici.

 

Účel a poslání soutěže:

Účelem a posláním soutěže je nalézt nejvhodnější koncepci komplexního architektonického (to jest tvarového, dispozičního a provozního, technologického a materiálového) řešení stavby bazénu pro školy a veřejnost, vč. řešení přilehlého prostranství.
Objekt bude umístěn na místě bývalé mazutové kotelny a přilehlých pozemcích. Tato lokalita je v územním plánu města Kaplice (dále pouze UP) vedena jako občanská vybavenost obslužné sféry, kde je přípustné využití: umisťování a provoz zařízení obchodních, přechodného ubytování, veřejného stravování, nevýrobních služeb, zařízení kulturních, církevních a pietních, školských a výchovných, zdravotnictví (vč. sociální péče), protipožární ochrany, administrativy a správy.
Autor vítězného řešení, který rovněž prokázal nejvhodnější metodický přístup k řešení zpracování návrhu, bude vyzván k jednacímu řízení bez uveřejnění, podle § 26 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace celého díla a dohledu nad jejich prováděním a uvedení stavby do užívání

1. cena

Jiří Brož, Jan Linhart, Arnošt Navrátil (Praha)

kaplice_1_cena_1.jpg
kaplice_1_cena_2.jpg
kaplice_1_cena_3.jpg
kaplice_1_cena_4.jpg

2. cena

Petr Prokop, Martin Kouba, Vladan Daněk (Studio ARCHA - České Budějovice)

kaplice_2_cena_1.jpg
kaplice_2_cena_2.jpg
kaplice_2_cena_3.jpg
kaplice_2_cena_4.jpg

3. cena

Jiří Mezera, Eva Brandová, Miroslav Jakoubek (Studio MIJA s.r.o - Praha)

kaplice_3_cena_1.jpg
kaplice_3_cena_2.jpg
kaplice_3_cena_3.jpg
kaplice_3_cena_4.jpg

Soutěž na mapě