Přeskočit na obsah

Developerská soutěž "Karolina 2006"

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 1. 2006

Popis

Vzhledem k tomu, že odpověď pana primátora Zedníka se dostatečně nevyrovnala s důvody a argumenty vyjádřené v prvním stanovisku, Česká komora architektů stále trvá na označení vyhlášené developerské soutěže za skrytou neregulérní architektonickou soutěž, která s největší pravděpodobností obchází zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.

Česká komora architektů proto upozorňuje architekty a investory na úskalí spojená s účastí v této neregulérní soutěži a na všechny možné důsledky z toho plynoucí! (viz. ustanovení § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu ČKA)

Obě dvě stanoviska naleznete v rubrice stanoviska ČKA