Přeskočit na obsah

Kasárna Jičín

Kasárna Jičín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Jičín

Ceny a odměny celkem

225 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 4. 2013 - 7. 10. 2013

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu Kasárna Jičín v rozsahu návrhu umístění staveb v řešeném území, návrhu dopravní a technické infrastruktury a stanovení podmínek pro zástavbu v dotčené ploše včetně návrhu regulace.

2. cena

Neudělena.

3. cena

MS plan s .r. o.

Částka 50 000 Kč

kasarna_jicin_3cena_msplan_1.jpg
kasarna_jicin_3cena_msplan_2.jpg
kasarna_jicin_3cena_msplan_3.jpg

3. cena

Hlaváček – architekti, s.r.o.

Částka 50 000 Kč

kasarna_jicin_3cena_hlavacek_1.jpg
kasarna_jicin_3cena_hlavacek_2.jpg
kasarna_jicin_3cena_hlavacek_3.jpg

1. cena

Ing. arch. Michal Potůček, spolupráce Ing. arch. Monika Langová

Částka 25 000 Kč

kasarna-jicin_odmena-potucek_1.jpg
kasarna-jicin_odmena-potucek_2.jpg
kasarna-jicin_odmena-potucek_3.jpg

Soutěž na mapě