Přeskočit na obsah

Kašny na náměstí Republiky v Plzni

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Plzeň

Regulérnost

Regulérní

Popis

Architektonicko-výtvarná dvoukolová soutěž. V prvním kole ideová anonymní, ve druhém projektová neanonymní.

Vyhlašovatel: Statutární město Plzeň, zmocněný zástupce RNDr. Milan Svoboda - ředitel Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň, tel./fax: 378035000, 378035002, e-mail: svoboda@mmp.plzen-city.cz

Sekretář soutěže: Ing. Lenka Kleinová - Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5, 305 84 Plzeň, tel./fax: 378 035 023, 378 035 002, e-mail: kleinova@mmp.plzen-city.cz

Předmět soutěže: Předmětem soutěže je zpracování návrhu výtvarného a architektonického řešení tří kašen, které budou umístěny v jihozápadním, jihovýchodním a severovýchodním rohu centrální plochy náměstí Republiky (dále jen „kašny“).

Porota

Závislí porotci

   : Ing. arch. Anna Hostičková, Ing. Miroslav Kalous, Mgr. Karel Syka


Nezávislí porotci

   : Akad. arch. Jan Kerel, Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., Ing. arch. Roman Koucký, Ing. arch. Zdeněk Rychtařík

Závislí náhradníci poroty: Ing. arch. Miroslava Břízová, Mgr. Marcela Krejsová, Ing. Petr Náhlík
Nezávislí náhradníci poroty: Mgr. Ludmila Drncová, Ing. arch. Ludvík Grym, JUDr. PhDr. Jiří Plos

Termíny konání:

   1. kolo: 19. 5. 2004 - 1. 9. 2004

 

  2. kolo: 19. 10. 2004 - 7. 2. 2005

Počet přihlášených návrhů: 42

Návrhy postupující do 2. kola:

   návrh č. 10 - Petr Jehlík

 

   návrh č. 15 - Ondřej Císler

 

   návrh č. 17 - Roman Koranda, Alena Hýblová

 

   návrh č. 25 - Vladimír Mašinský, Lenka Slívová, Ondřej Rys

 

   návrh č. 39 - Tomáš Král

 

Ceny:

1. cena

   (100 000,- Kč) - Ondrej Cisler


2. cena

   - nebyla udělena


3. cena

   (2x 80 000,- Kč)

 

  • Vladimír Mašinský, Lenka Slívová, Ondřej Rys
  • Roman Koranda, Alena Hýblová

Závěrečné hodnocení vítězného návrhu
Porota konstatovala, že vítězný návrh nejlépe splnil zadání a vyhověl všem hodnotícím kritériím stanoveným pro druhé kolo soutěže. Porota vysoce ocenila zejména skutečnost, že autor se úspěšně vypořádal s náročným historickým kontextem náměstí a vytvořil zde prostorové, hmotné objekty kašen a symbolických soch plnících zároveň funkci chrličů vody. Jejich lapidární objemy spojují sochařský a architektonický přístup a nápaditým způsobem propojují současnost s tradicí. Tato návaznost je zřejmá z odkazu na abstrahované symboly městského znaku – heraldické figury velblouda, chrtice a anděla, revokací tradice monumentálních odlitků realizovaných ve Škodových závodech či opakováním principu černé a zlaté barvy uplatněné na mariánském morovém sloupu. Autor volil promyšlené tvarové a materiálové řešení, které je elegantní noblesní. Zlacení podtrhuje výjimečnost děl, kvalitu jejich povrchu a invenčním způsobem pracuje s proměnlivostí světelných a optických kvalit. Působivost děl tak neztrácí na své atraktivnosti ani v noci či v zimě, kdy jsou kašny vyřazeny z provozu a plní funkci monumentálních dominant nároží náměstí. Významná je též skutečnost, že navrhované objekty spolu vzájemně komunikují a vůči gotické katedrále přitom zůstávají v subdominantním postavení.
Porota oceňuje, že autor vítězného návrhu se nejlépe ze všech soutěžících dokázal vyrovnat s již danou podobou dláždění a svůj záměr citlivě integroval do uvažovaného porfyrového povrchu.
Porota konstatuje, že vítězný návrh je zároveň i návrhem realizačně nejlacinějším, jednoduše realizovatelným a provozně nenáročným, což potvrdily shodně i expertizy přizvaných znalců poroty. Návrh nenárokuje složité a drahé technologické servisní zařízení. Profesionální prezentace návrhu porotu přesvědčila o reálnosti jeho dalšího rozvoje směrem k realizaci. Porota je přesvědčena o tom, že vítězný návrh obohatí plzeňské náměstí o současné dílo na úrovni dnešní doby, které je kvalitní, osobité a svým způsobem ojedinělé a které bude dobrou vizitkou města i krokem k rehabilitaci a oživení tohoto výsostného veřejného prostoru.

ciesler_1.jpg ciesler_2.jpg ciesler_3.jpg

Zde si můžete stáhnout protokol o soutěži

Soutěž na mapě