Přeskočit na obsah

Knihovna a společenské centrum v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, č.p. 18

Knihovna a společenské centrum v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, č.p. 18

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Společnost Petra Parléře o.p.s., Město Úvaly

Ceny a odměny celkem

440 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

11. 4. 2016 - 14. 6. 2016

Počet odevzdaných návrhů

23

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování projektového architektonického návrhu na výstavbu knihovny společenského centra v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

Odměna

akad. arch. Jiří Deýl, Ing. arch. Martin Štrouf, Ing. arch. Ondřej Zdvomka
Spolupráce: Spolupracovníci: Ing. arch. Petr Uhlíř, Ing. arch. Kristýna Vítů, Vojtěch Jelínek

Částka 60 000 Kč

3 Grafická část.jpg
4 Grafická část.jpg
pohled z náměstí.jpg
pohled ze dvora.jpg
interiér.jpg

Soutěž na mapě