Přeskočit na obsah

Kobližná ulice – prostor před Obchodním domem Centrum

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Regulérnost

Regulérní

Popis

Urbanisticko-architektonická soutěž, ideová, veřejná anonymní, jednokolová

 

Vyhlašovatel: Statutární město Brno

Porotci nezávislí: Petr Hrůša, Dušan Riedl, Milena Flodrová, Vladimíra Šilhánková

Porotci závislí: Richard Svoboda, Josef Kameníček, Jaroslav Josífek

Termín konání od 1.10.2003 do 2.12.2003

 

Ceny a odměny celkem: 360 000 Kč

Udělené ceny a odměny

1. cena – Michal Fišer, Petr Mužík, David Mareš

2. cena – Jakub Bräuer, Markéta Březovská, Lenka Němcová, Josef Žufánek

3. cena – Pavla Balabánová

Odměna (3x)

– Yvette Vašourková, Igor Kovačevič

– Luděk Jasiok, Břetislav Lukeš

– Tomáš Rusín, Ivan Wahla

 

Náhrada režijních nákladů: 40 000 Kč

 

Hodnocení poroty vítazného návrhu Michala Fišera, Petra Mužíka, Davida Mareše:

Návrh je založen na velkorysé koncepci jednotně pojaté plochy „koberce“ od Pohořelce až k Malinovskému náměstí s monumentálně pojatým akcentem propylejí, které lze chápat jako reminiscenci na bránu do města. Námět lze hodnotit jako jasný identifikační prvek, místo se stává čitelným pro schůzky lidí. Pozitivní protiváhou monumentálního prostoru je komorní řešení ústí ulic Novobranské a Měnínské s možností posezení, se stromy a kašnou. V zájmu celistvosti, monumentality působení návrhu jsou v jeho neprospěch potlačeny další žádoucí prvky v náměstí, tj. lavičky, zeleň i technické detaily (odvětrávání kolektorů) apod. Výhodou navrhovaného řešení je však univerzálnost umožňující budoucí proměnlivost využití většiny ploch (např. pro letní zahrádky, pouliční společensko-kulturní aktivity atd.). Námět dostavby k objektu Novobranská č. 4 je vítaný jako obslužný objekt části řešeného území. Zakrytí Pohořelce střechou (deštníky) se nabízí jako tržiště stejně jako letní zahrádka.

 

koblizna_1.jpg  

 

koblizna_2.jpg  

 

koblizna_3.jpg  

 

Soutěž na mapě