Přeskočit na obsah
Přijďte diskutovat o příležitostech, které New European Bauhaus nabízí architektům, krajinářským architektům, městským architektům i veřejným zadavatelům. Již zítra od 16 hod. v pražské kanceláři ČKA nebo on-line. Více informací. >

Komenského most v Jaroměři

Komenského most v Jaroměři

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Jaroměř

Ceny a odměny celkem

270 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

30. 8. 2013 - 29. 10. 2013

Počet odevzdaných návrhů

55

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu na obnovu povodní strženého Komenského mostu v Jaroměři. Vyhlašovatel požadoval, aby bylo zachováno architektonické řešení nábřežních pilířů a aby byla vyloučena jakékoliv podpěra v korytě řeky. Most bude využíván pro pěší a cyklistickou dopravu.

 

Realizace: http://stavbaweb.dumabyt.cz/komenskeho-most-v-jaromi-13577/clanek.html?newsletterid=5088&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2016-02-03

1. cena

baum & baroš ARCHITEKTI, Excon a. s.

jaromer_most_1cena_baum_baros_architekti_excon_1.jpg
jaromer_most_1cena_baum_baros_architekti_excon_2.jpg
jaromer_most_1cena_baum_baros_architekti_excon_3.jpg

2. cena

Marek Blank, Petr Tej, Alena Tejová, Vít Havlíček, Milan Petřík

jaromer_most_2cena_blank_1.jpg
jaromer_most_2cena_blank_2.jpg
jaromer_most_2cena_blank_tej_tejova_havlicek_petrik_3.jpg

3. cena

František Denk, Zuzana Hanušková, Radim Pavlík, Jaroslav Kosek, Ondřej Paulát

jaromer_most_3cena__1.jpg
jaromer_most_3cena_2.jpg
jaromer_most_3cena_denk_hanuskova_pavlik_kosek_paulat_3.jpg

Odměna

Lutz Schöne, Jiří Vraj mj., Miroslav Malý, Petr Malý

Částka 8 000 Kč

jaromer_most_odmena_schone_vraj_chmel_maly_1.jpg
jaromer_most_odmena_schone_vraj_chmel_maly_2.jpg
jaromer_most_odmena_schone_vraj_chmel_maly_3.jpg

Odměna

Michal Palaščák, agparchitekti, Link Projekt s. r. o.

Částka 8 000 Kč

jaromer_most_odmena_palscak_1.jpg
jaromer_most_odmena_palscak_2.jpg
jaromer_most_odmena_palscak_3.jpg

Odměna

Michal Širmer, autorský tým: Miroslava Solavová, Matěj Beránek, Martin Čermák

Částka 8 000 Kč

jaromer_most_odmena_sirmer_1.jpg
jaromer_most_odmena_sirmer_2.jpg
jaromer_most_odmena_sirmer_3.jpg

Zvláštní odměna

Petr Janda

Částka 6 000 Kč

jaromer_most_mimoradna_odmena_janda_1.jpg
jaromer_most_mimoradna_odmena_janda_2.jpg
jaromer_most_mimoradna_odmena_janda_3.jpg

Soutěž na mapě