Přeskočit na obsah

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Křenovice

Ceny a odměny celkem

360 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

26. 3. 2018 - 18. 5. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování urbanistcko-architektonického návrhu řešení objektu
komunitního bytového domu pro seniory s návaznost na přilehlé zastavitelné území a určení charakteru
budoucí zástavby a veřejných prostranství, hlavní směry využit ploch a budov při zohlednění vhodné
dopravní obslužnost, urbanistckých vazeb a historii místa samotného.

Dvoufázová otevřená projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

 

2. cena

Ing. arch. Adam Koten, Ing. arch. Lukáš Ildža, Ing. arch. Štěpán Vašut, Ing. arch. Ondrej Palenčar

Částka 140 000 Kč

01-03_plakaty-1.jpg
01-03_plakaty-2.jpg
01-03_plakaty-3.jpg

Soutěž na mapě