Přeskočit na obsah

Komunitní centrum Říčany

Komunitní centrum Říčany

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Říčany

Ceny a odměny celkem

390 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

26. 9. 2016 - 14. 11. 2016

Počet odevzdaných návrhů

10

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu  komunitního centra vč. úpravy venkovních ploch na řešeném pozemku. Komunitní centrum bude umístěno na Komenského náměstí v Říčanech, na pozemku, kde je v současné době nevyužitá budova kina, která není v dobrém stavebně technickém stavu, proto se vyhlašovatel soutěže rozhodl stávající objekt kina zbourat. Demolice kina nebyla součástí předmětu soutěže.

Předpokládaná maximální cena stavby vč. úprav venkovních ploch byla 35 mil. Kč.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.


3. cena

4DS, spol. s r.o.

Mgr. A. Luboš Zemen, Ing. arch. Václav Toufar

Částka 80 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Soutěž na mapě