Přeskočit na obsah

Komunitní centrum v Českých Budějovicích (DNE 9. 7. 2010 BYLA VYDÁNA DODATEČNÁ REGULÉRNOST K SOUTĚŽI)

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

9. 6. 2010

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh Komunitního centra v Českých Budějovicích, kterou vyhlásilo statutární město České Budějovice, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty, ustanovení o rozsahu oprávnění vyhlašovatele nakládat dále s oceněnými nebo odměnými soutěžními návrhy, závazek vyhlašovatele soutěže k respektování autorských práv atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Podrobnější informace k regulérní soutěži naleznete zde