Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Koncepce městského bydlení – Udánský kopec, Moravská Třebová

Koncepce městského bydlení – Udánský kopec, Moravská Třebová

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Moravská Třebová

Ceny a odměny celkem

345 000 Kč

Předpokládané ceny a odměny celkem

345 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

31. 7. 2018 - 3. 10. 2018

Datum vyhlášení soutěže

31. 7. 2018 00:00

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo řešení urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části města Moravská Třebová. Kontext – blízké historické centrum, širší centrum města, navazující novodobé ucelené struktury zástavby s jednotným charakterem. Důraz byl kladen na vytvoření atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu.  Vyhlašovatel následně chce zajistit přípravu a realizaci dopravní a technické infrastruktury v území. Zástavba vlastních rodinných domů má být věcí individuálních investorů. Jako závazný podklad (mimo jiné) pro regulaci individuální zástavby v území bude sloužit zaevidovaná územní studie.

Jednofázová otevřená projektová urbanistická soutěž.


1. cena

Ing. arch. Ivan Vavřík, Ing. arch. Richard Ott, Spoluautoři: Ing. arch. Tereza Šimečková
Spolupráce:

Částka 160 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Spolupráce:

Částka 70 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Ing. arch. Vojtěch Šedý, MgA. Jan Světlík
Spolupráce:

Částka 70 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Ing. arch. Jiří Lukáš, Ing. arch. Mgr. Adam Lacina, Ing. arch. Mgr. Jan Pospíšil, Spoluautor:
Spolupráce:

Částka 45 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě