Přeskočit na obsah

Koncepční studie Nové centrum Hostivař a okolí

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

19. 3. 2020

Popis

Česká komora architektů zaznamenala vypsanou veřejnou zakázku malého rozsahu Městské části Praha 15 s názvem  Koncepční studie Nové centrum Hostivař a okolí.“ Na zakázku pohlíží jako na architektonickou soutěž, jelikož po účastnících se požaduje předložení „ideového urbanisticko-architektonického návrhu budoucí podoby veřejného prostoru,“ tedy ideový koncept řešeného prostoru.

Dle § 3 odst. 3 Soutěžního řádu České Komory architektů jsou osoby zapsané do seznamu autorizovaných nebo registrovaných osob vedeného Komorou vyloučeny ze soutěže, které Komora nevydala potvrzení regulérnosti.

Z dostupných podkladů vyplývalo, že porota není sestavena v adekvátním složení. Nebyly stanoveny žádné ceny pro soutěžící. Současně soutěžní lhůta byla neadekvátně krátká. Soutěž tak nesplňovala podmínky pro potvrzení její regulérnosti.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá autorizované architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Veřejná zakázka malého rozsahu Městské části Praha 15 s názvem Koncepční studie Nové centrum Hostivař a okolí,“ kterou jsme 19. března 2020 prohlásili za neregulérní, byla vypsána 15. dubna 2020 znovu. Nadále platí, že na zakázku pohlížíme jako na architektonicku soutěž, která nesplňuje podmínky pro vydání potvrzení o regulérnosti.