Přeskočit na obsah

Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně - Lesné

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

16. 2. 2012

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži na návrh stavby církevního objektu Kostela blahoslavené Marie Restituty v Brně-Lesné, které vyhlásilo Biskupství brněnské, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Porota musí být tvořena řádnými členy a náhradníky (nadpoloviční většina členů poro-ty musí být nezávislá na vyhlašovateli). V případě zastupování nepřítomného řádného člena nabývá náhradník statutu řádného člena s hlasem rozhodujícím (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA). Za přiměřenou částku na ceny a odměny se považuje taková výše souhrnu cen a odměn, která činí u projektových soutěží, nejméně 1% až 1,5% z výše předpokládaných investičních nákladů (§ 12 Soutěžního řádu ČKA). Zrušit soutěž kdykoliv bez náhrady škody není možné, vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje zde informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA), zrušení soutěže je z mimořádné závažných důvodů možné, a to pouze při stanovení přiměřeného odškodného (rozpor s § 6 Soutěžního řádu) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko

Odpověď Biskupství brněnského z 24. 2. 2012

Odpověď ČKA z 1. 3, 2012

Dne 5. 3. 2012 se uskutečnila schůzka (za ČKA: Akad. arch. Jan Sapák, Ing. arch. Jana Janíková, Ing. Ludmila Cepáková) se zástupcem vyhlašovatele (Ing. arch. Marie Veselá), kde bylo vysvětleno pochybení a sděleny návrhy na úpravu soutěžních podmínek. Prozatím nemáme zprávu od vyhlašovatele, zda a jakým způsobem budou soutěžní podmínky upraveny.

Dopis ČKA z 12. 4. 2012

Odpověď Biskupství brněnského z 22. 4. 2012