Přeskočit na obsah

Kraj Vysočina - „Expozice EXPO 2015“

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

13. 1. 2015

Popis

Komora zaznamenala veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování návrhu, dokumentace k provedení expozice a zajištění autorského dozoru expozice Kraje Vysočina na výstavě EXPO 2015, nazvanou „Expozice EXPO 2015“ a vypsanou 10. prosince 2014.

 

Danou zakázku musí Komora považovat za skrytou architektonickou soutěž, jejíž podmínky ovšem nejsou v souladu se soutěžním řádem ČKA.

 

ČKA vytýká absenci odborné poroty, složené jak z členů závislých na vyhlašovateli, tak z členů nezávislých, odborníků z oboru, kteří musí být v nadpoloviční většině. Druhým zásadním nedostatkem, který vytýká, je absence odměn.

 

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.