Přeskočit na obsah
Od pátku 19.07.2024 20:00 do neděle 21.07.2024 08:00 budou nedostupné služby certifikační autority PostSignum. Více informací. >

Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Popis

Po posouzení dostupných informací k soutěži o návrh "Adaptace obchodního domu Máj na městský úřad Kralupy nad Vltavou" shledala Česká komora architektů, že se nejedná o regulérní architektonickou soutěž dle Soutěžního řádu ČKA.
Za hlavní nesoulad s platným právem považujeme zejména absenci předem jmenované poroty. Nezávislá a odborně způsobilá soutěžní porota je nejen jedním z hlavních předpokladů kvalitního rozhodnutí pro daný záměr nejvhodnějšího architektonického řešení s odpovídající mírou prestiže a kredibility takového rozhodnutí, nýbrž je i významnou informací pro účastníky soutěže. Soutěžní podmínky obsahují řadu dalších nedostatků.
Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.