Přeskočit na obsah

KRATINY 2 +

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom verejnej urbanisticko –architektonickej súťaže Kratiny2+ je návrh dvoch rodinných domov aseniorskej bunky vkontexte s komplexným návrhom využitia pozemku pre tri generácie. Cieľom je čo najoptimálnejšie usporiadanie objektov v snahe získať priestorovo a funkčne bezkolízne prepojenie spoločných zón a zároveň zachovať istú mieru súkromia jednotlivých rodín.Hlavnou úlohou je navrhnúť symbiotické bývanie dvoch mnohopočetných rodín ako aj seniorskej bunky. Zámerom je vytvoriť dva samostatné rodinné domy so zdieľanými pridruženými funkciami a záhradný domček.Vyhlasovateľ súťaže požaduje vypracovanie súťažného návrhu na úrovni urbanisticko-architektonickej štúdie spolu sarchitektonickým návrhom navrhovaných objektov a základných prevádzkových riešení.Účelom tejto súťaže návrhov je výber najlepšieho ideového návrhu urbanisticko-architektonickej štúdie Kratiny 2+.

Soutěžní podmínky: http://www.komarch.sk/wp-content/files/SUTAZNE_PODMIENKY_KRATINY2.pdf