Přeskočit na obsah

Kreativní a inovativní bydlení a Praktické a efektivní bydlení (soutěž pro studenty)

Status

Návrh

Vyhlašovatel

CENTRAL GROUP a.s.

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

16. 10. 2017

Datum odevzdání soutěžních návrhů

31. 1. 2018 19:00

Datum vyhlášení soutěže

16. 10. 2017

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

2. 10. 2017

Více informací

Popis

Zadáním soutěže je předložení návrhu na jedno nebo obě z témat. V kategorii Kreativní a inovativní bydlení je naším cílem získat návrhy s co nejoriginálnějším řešením rezidenční stavby. V kategorii Praktické a efektivní bydlení nás zajímá co možná nejúčelnější návrhy.

Soutěže se může účastnit student řádného denního studia (bakalářského nebo magisterského typu) vysoké školy oboru architektura a příbuzných oborů (stavebních i výtvarných):
• ČVUT Praha – Fakulta architektury
• ČVUT Praha – Fakulta stavební
• VŠUP Praha – Katedra architektury
• VUT Brno – Fakulta architektury
• VUT Brno – Fakulta stavební
• TU Liberec – Fakulta architektury
• VŠB-TU Ostrava – Fakulta stavební
• AVU Praha – obor Architektonická tvorba
• ARCHIP s.r.o.

Účastníci musí být studenty denního studia k datu uzávěrky podání soutěžních návrhů. Studenti mohou zpracovat zcela nový návrh, nebo přihlásit své školní práce z uplynulých tří let, které podle jejich názoru splňují kritérium co možná největší originality a kreativity, nebo co možná největší účelnosti a efektivity bydlení.

Ceny
Kreativní a inovativní bydlení: 1. místo 100.000 Kč 2. místo 50.000 Kč 3. místo 25.000 Kč

Praktické a efektivní bydlení: 1. místo 100.000 Kč 2. místo 50.000 Kč 3. místo 25.000 Kč

Vítězové obou kategorií a jeden z dalších oceněných účastníků, kterého si vybere Ing. arch. Josef Pleskot, získají také dvoutýdenní stáž v jeho ateliéru. V případě, že se bude oceněn tým studentů, stáže se bude moci zúčastnit pouze jeden student z týmu.