Přeskočit na obsah

Kreativní centrum Brno

Kreativní centrum Brno

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno

Ceny a odměny celkem

1 900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

16. 10. 2017 - 1. 3. 2018

Počet odevzdaných návrhů

7

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh umístění Kreativního centra Brno  do budovy bývalé Káznice na ulici Bratislavská. Návrh měl být v rozsahu studie, při dodržení památkové ochrany stanovené Ministerstvem kultury a při dodržení podmínek zadavatele, a měl optimálně využít stávajících prostor objektu umístěním centra pro podporu kreativních profesí s jeho zapojením do okolní městské struktury, aniž by byla narušena historická hodnota lokality.

Jednofázová užší projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě