Přeskočit na obsah

Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy / Ústí nad Labem

Kultivace veřejného prostoru mezi obchodními domy / Ústí nad Labem

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Ústí nad Labem

Ceny a odměny celkem

220 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 9. 2014 - 7. 1. 2015

Počet odevzdaných návrhů

20

Více informací

Popis

Jednokolová veřejná ideová architektonicko-urbanistická soutěž.

 

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického návrhu na kultivaci veřejného prostoru vymezeného obchodními domy Labe a Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návazností především na nejbližší okolí. Předmětem řešení byl návrh na víceúčelové využití prostoru a posouzení podílu tržní, volnočasové, případně jiné funkce. Návrh řešil funkční a prostorové uspořádání prostoru, včetně umístění mobiliáře a osvětlení.

 

1. cena

Účastník: Ing. Marie Hlavatá // Autor: Ing. arch. Josef Hlavatý, Ing. arch. Lenka Hlavatá

Částka 80 000 Kč

Místo_1_13_Hlavatá_a.jpg
Místo_1_13_Hlavatá_b.jpg
Místo_1_13_Hlavatá_c.jpg

1. cena

Účastník: Ing. arch. MgA. Marek Přikryl // Autor: Ing. arch. Martin Prokš, MgA. Filip Kotlář

Částka 80 000 Kč

Místo_1_17_Přikryl_a.jpg
Místo_1_17_Přikryl_b.jpg
Místo_1_17_Přikryl_c.jpg

3. cena

Účastník: Atelier KM(0) - Kilometrezero // Autor: Alvaro Garcia Mendive, Jan Kudlička

Částka 40 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Účastník: Ing. arch. Martin Vlnas // Autor: Bc. Martin Duba, Bc. Tereza Komárková

Částka 15 000 Kč

Odměna_19_Vlnas_a.jpg
Odměna_19_Vlnas_b.jpg
Odměna_19_Vlnas_c.jpg

Mimořádná odměna

Účastník: Ing. Miloš Strnad // Autor: Ing. arch. Štěpán Kotous, Ing. arch. Miroslav Kouba, Ing. arch. Jiří Kugl

Částka 5 000 Kč

Odměna_4_Strnad_a.jpg
Odměna_4_Strnad_b.jpg
Odměna_4_Strnad_c.jpg

Soutěž na mapě