Přeskočit na obsah

Kulturně společenské centrum vč. Garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice

Kulturně společenské centrum vč. Garáží a ÚMČMB Brno-Kohoutovice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Brno, Městská část Brno – Kohoutovice

Ceny a odměny celkem

200 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 4. 2016 - 21. 6. 2016

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu budovy kulturně společenského centra, úřadu MČMB Brno – Kohoutovice a garáží a okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a s dlouhodobým záměrem města.
Cílem soutěže bylo získání architektonicky kvalitního, trvale udržitelného a provozně úsporného návrhu jako prvního kroku vedoucího k realizaci budovy, která vhodně doplní prostor Libušiny třídy a napomůže k postupnému dotváření veřejného prostoru tak, aby jeho charakter odpovídal svému názvu. Budova bude splňovat požadavky uvedené ve stavebním programu, současně se předpokládá vytvoření takového návrhu, který bude trvale udržitelný a provozně úsporný pro potřeby sídla velikosti a významu Kohoutovic.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Pelčák a partner, s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Jan Sochor, Spolupracovníci: Bc. Jan Kozák, Ing. arch. Lenka Ĺuptáková, Ing. arch. Tereza Valošková, Ing. Petr Uhrín a Ing. arch. David Vahala.

Částka 180 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

Zvláštní odměna

prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Spolupráce: Spolupracovníci: Ing. arch. Miroslav Korbička, Ing. arch. Miloš Trenz a Ing. Vlastislav Novák CSc.

Částka 20 000 Kč

Odměna.jpg

Soutěž na mapě