Přeskočit na obsah

Kulturní centrum Moravská Třebová

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Moravská Třebová

Předpokládané ceny a odměny celkem

2 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum zveřejnění výsledků

8. 4. 2022

Datum podání žádostí o účast

13. 5. 2022 12:00

Datum vyhlášení soutěže

8. 4. 2022 00:00

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

28. 3. 2022

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh revitalizace areálu brownfieldu Miltra, s cílem učinit jej součástí centra města a využít ho primárně pro občanskou vybavenost s kulturní a komunitní funkcí. Předmětem soutěže je dále nalezení optimálního architektonického a urbanistického řešení Kulturního centra Moravská Třebová, které v sobě zahrne sál pro 200 - 500 osob, menší kinosál pro 80 osob a novou městskou komunitní knihovnu, dále bar, kavárnu a další komunitní prostory a zároveň řešení depozitáře muzea, které může být samostatným objektem nebo součástí kulturního centra.

Jednofázová užší projektová architektonicko-urbanistická soutěž.

Soutěž na mapě