Přeskočit na obsah

Kulturní dům Ústí nad Orlicí

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Ústí nad Orlicí

Předpokládané ceny a odměny celkem

900 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

7. 8. 2024 15:00

Datum vyhlášení soutěže

22. 4. 2024

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

27. 2. 2024

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce kulturního domu Ústí nad
Orlicí a jeho bezprostředního okolí tak, aby provozně vyhovoval dnešním požadavkům na využití. 

Architektonická otevřená jednofázová projektová a anonymní soutěž.

Soutěž na mapě