Přeskočit na obsah

Lavička Ferdinanda Vaňka

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Více informací

Popis

Předmětem této výtvarné soutěže je návrh lavičky Ferdinanda Vaňka navrhovaný v rámci oslav 80.výročí narození Václava Havla.

V současné době  hledá MČ Praha 6 výtvarnou podobu lavičky Ferdinanda Vaňka. Tato lavička je objekt, který má přinést do městského parteru výtvarnou kvalitu, může mít různé přidané funkce a může se na něm –
i sedět. Volba řešení návrhu je zcela volná a vypisovatel předpokládá, že bude rezonovat s postavou Ferdinanda Vaňka ve světě komplikovaných vazeb, vždy ale ryzího a pevného názoru.

Soutěž je vypsána jako výtvarná otevřená anonymní a jednokolová, určená  pro české a slovenské výtvarníky, ak.sochaře a umělce, a to absolventy  uměleckých škol i jejich studenty.

Upozorňujeme členy ČKA, že se nejdná o soutěž, na kterou se vztahuje Soutěžní řád, a tudíž jí nebudeme vydávat doložku regulérnosti. Členové ČKA se ovšem mohou této soutěže bez obav zúčastnit, neboť soutěž ctí pravidla dobrých soutěží.

Soutěž na mapě