Přeskočit na obsah

Lávka Děčín – Podmokly

Lávka Děčín – Podmokly

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Děčín

Ceny a odměny celkem

440 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

24. 4. 2018 - 18. 7. 2018

Počet odevzdaných návrhů

4

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnice břehů Labe v závodní (za mostem ve směru toku) straně železničního mostu. Návrh řešení má podpořit celoměstsky významné propojení mezi částmi města a zároveň zpřístupnit nábřeží.

Pro potřeby této soutěže byly při poslední úpravě mostu v roce 2014 na závodní straně mostu připraveny kotvící prvky. Jejich využití je na zvážení soutěžícím.

Realizační náklady lávky se předpokládaly ve výši 40 mil. Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


Odměna

Elan Neuman Fessler/Emergenative Architecture

Částka 50 000 Kč

Odměna_a.jpg
Odměna_b.jpg
Odměna_c.jpg

Soutěž na mapě