Přeskočit na obsah

Lávka Holešovice – Karlín

Lávka Holešovice – Karlín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor strategických investic

Ceny a odměny celkem

1 750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 4. 2017 - 25. 7. 2017

Počet odevzdaných návrhů

48

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup.

Jednofázová veřejná mezinárodní projektová architektonicko - konstrukční soutěž.1. cena

Ing. arch. Marek Blank, Ing arch. MgA. Petr Tej, Ph.D.
Spolupráce: Spolupráce: Ing. Jan Mourek, Janek Srnka, Ing. Jiří Hejzlar

Částka 1 000 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

3. cena

Ing. arch. Lukáš Landa, Arch. Pavel Rak
Spolupráce: Spolupráce: Ferrari Gartmann AG, Patrick Gartmann, Patrick Tester

Částka 350 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

Odměna

Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

prof. Ing.Mgr.akad.arch. Petr Hájek, Martin Stoss, Nikoleta Slováková, Tereza Keilová
Spolupráce: Spolupráce: Jiří Čepelka, Jan Vyštejn

Částka 100 000 Kč

Odměna_Hájek_a.jpg
Odměna_Hájek_b.jpg
Odměna_Hájek_c.jpg
Odměna_Hájek_d.jpg
Odměna_Hájek_e.jpg

Odměna

Spolupráce: Spolupráce: Ing. Libor Pokorný, Ing. Martin Kovář

Částka 100 000 Kč

Soutěž na mapě