Přeskočit na obsah

Lávka Holešovice – Karlín

Lávka Holešovice – Karlín

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy, Odbor strategických investic

Ceny a odměny celkem

1 750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 4. 2017 - 25. 7. 2017

Počet odevzdaných návrhů

48

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnici břehů Karlína, Holešovic a ostrova Štvanice. Návrh řešení měl podpořit celoměstsky významné propojení mezi městskými částmi a zároveň zpřístupnit ostrov Štvanice. Lávka by měla poskytnout komfortní a jednoduchý přístup.

Jednofázová veřejná mezinárodní projektová architektonicko - konstrukční soutěž.Odměna

Částka 100 000 Kč

Soutěž na mapě