Přeskočit na obsah

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Lávka přes Labe v Hradci Králové

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Hradec Králové

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

2. 12. 2014 - 7. 3. 2014

Počet odevzdaných návrhů

33

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu lávky přes Labe v Hradci Králové jako spojnice v návaznosti na ul. Škroupovu a lokalitu Aldis.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Akad. arch. L. Kábrt; Ing. arch. G. Elichová; Ing. arch. M. Elich; Ing. J. Jachan; Valbek, spol. s r.o.

Částka 230 000 Kč

Místo_1.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Ing. arch. et Ing. F. Denk; Ing. arch. Z. Hanušková; Ing. arch. R. Pavlík; Ing. arch. Akad. arch. J. Kosek; Ing. O. Pavlát

Částka 170 000 Kč

Místo_2.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. J. Bursa; Guisasola Ron Mario; Ing. arch. MgA. R. Přikryl; Ing. arch. M. Prokš; Ing. arch. M. Volf

Částka 130 000 Kč

Místo_3.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Ing. arch. J. Březina; Ing. arch. O. Kafka; Ing. L. Konečný; Ing. arch. D. Štursová

Částka 50 000 Kč

Odměna

ARN studio spol. s r.o. / Ing. arch. J. Krejčík; Ing. arch. M. Krejčík

Částka 50 000 Kč

Odměna

Ing. arch. M. Blank; Ing. P. Tej, Ph.D.; Ing. arch. A. Tejová; Ing. J. Hejzlar

Částka 50 000 Kč