Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.

Lávka přes Labe v Nymburce

Lávka přes Labe v Nymburce

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Nymburk

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 6. 2018 - 11. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Porota

Kontaktní údaje

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Byly vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání bylo rovněž řešení předpolí lávky na obou březích.

Jednofázová užší projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


1. cena

SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav Baron
Spolupráce:

Částka 140 000 Kč

Hodnocení poroty

2. cena

Link projekt, s. r. o.

Autor: Ing. Stanislav Brtáň
Spolupráce:

Částka 110 000 Kč

Hodnocení poroty

3. cena

Novák a Partner, s. r. o. + Ing. arch. akad. arch. Libor Kábrt

Spolupráce:

Částka 90 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

EXCON, a. s.

Ing. arch. Iveta Torkoniaková, Ing. Vladimír Janata, Ing. Petr Nehasil
Spolupráce:

Částka 60 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

Autorská společnost Patrik Kotas a Alena Mocová

Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Odměna

PONTEX, spol. s r. o. + KMS spol. s r. o.

Prof. akad. arch. Petr Keil, Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Erika Menšíková, Mgr. A. Adam Keil
Spolupráce:

Částka 50 000 Kč

Hodnocení poroty

Soutěž na mapě