Přeskočit na obsah

Lávka přes Labe v Nymburce

Lávka přes Labe v Nymburce

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Nymburk

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 6. 2018 - 11. 9. 2018

Počet odevzdaných návrhů

6

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Byly vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání bylo rovněž řešení předpolí lávky na obou březích.

Jednofázová užší projektová architektonicko-konstrukční soutěž.


1. cena

SHP - Stráský, Hustý a partneři, s. r. o.

prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Ing. Adam Zmuda, Ing. Kristýna Klinková, Ing. Jaroslav Baron

Částka 140 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg

2. cena

Link projekt, s. r. o.

Autor: Ing. Stanislav Brtáň
Spolupráce: Spolupráce: Ing. Petr Páleník, Ing. Lucie Macková

Částka 110 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg
Místo_2_d.jpg

Odměna

PONTEX, spol. s r. o. + KMS spol. s r. o.

prof. akad. arch. Petr Keil, Ing. Milan Kalný, Ing. Jan Komanec, Ing. Václav Kvasnička, Ing. Erika Menšíková, Mgr. A. Adam Keil

Částka 50 000 Kč

Odměna_Pontex_a.jpg
Odměna_Pontex_b.jpg
Odměna_Pontex_c.jpg
Odměna_Pontex_d.jpg

Soutěž na mapě