Přeskočit na obsah

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Příbor

Ceny a odměny celkem

230 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 10. 2015 - 6. 1. 2016

Počet odevzdaných návrhů

29

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes řeku Lubinu v Příboře v místě stávající ocelové lávky, která je ze stavebně-technického hlediska již nevyhovující. Návrh měl definovat tvarové a konstrukční řešení lávky a napojení lávky na stávající přístupové komunikace. Nová lávka bude využívána pro pěší a cyklistickou dopravu. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.

 

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž.

1. cena

Ing. arch. Marek Blank, Ing. Petr Tej, Ph.D., Ing. Vítězslav Vacek CSc., Ing. Jan Mourek, Janek Srnka

Částka 90 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Ing. arch. Tomáš Hradečný, Ing. arch. Kamil Měrka, Ing. arch. Tomáš Kozel, Ing. arch. Petra Holubová, Ing. arch. Et Ing. František Denk, Ph.D., Ing. Ondřej Paulát

Částka 70 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Link projekt s.r.o.

Ing. Petr Damek, Ing. arch. Michal Palaščák, Ing. Stanislav Brtáň

Částka 50 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna s pochvalou

Ing. arch. Vojtěch Sosna, doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. Jan Seifert

Částka 6 000 Kč

Odměna s pochvalou.jpg

Odměna

Ing. Jan Blažek, Ing. arch. Tomáš Hanák, MArq. Jan Šrámek, Akad. arch. Michal Šrámek

Částka 3 500 Kč

Odměna_13_a.jpg
Odměna_13_b.jpg

Odměna

MDS PROJEKT, s.r.o.

Ing. Jan Bursa, Ing. arch. MgA. Marek Přikryl,Ing. arch. Martin Prokš

Částka 3 500 Kč

Odměna_17_a.jpg
Odměna_17_b.jpg

Odměna

MgA. Vít Šimek,Ing. arch. Jiří Ksandr, Ing. Martin FryšIng. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková, Ing. arch. Martina Kubešová

Částka 3 500 Kč

Odměna_21_a.jpg
Odměna_21_b.jpg

Odměna

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Ing. arch. Ondřej Klimek

Částka 3 500 Kč

Odměna_PROJEKTSTUDIO_a.jpg
Odměna_PROJEKTSTUDIO_b.jpg

Soutěž na mapě