Přeskočit na obsah

Lávka přes ulici Horoměřická (Praha 6)

Status

Návrh

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Regulérnost

Regulérní

Předpokládaný termín vyhlášení

31. 3. 2017

Popis

Předmětem soutěže bude:
1) Návrh a zpracování architektonicko-konstrukčního řešení nové lávky přes ulici
Horoměřickou s možností pokračování lávky dále přes ulici Tobruckou (dle zvážení
soutěžícího) a logické napojení na systém pěších cest v sídlišti Červeného vrchu.
2) Návrh nové bezbariérové pěší komunikace ve svahu na západní stranu ulice
Horoměřické a její pokračování dále směrem k Bořislavce, kde naváže na stávající
pěší komunikace.

Jednofázová veřejná projektová kombinovaná inženýrsko-konstrukční
a architektonická soutěž.

Aktuálně není znám přesný termín vyhlášení soutěže.