Přeskočit na obsah

Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Muzeum romské kultury

Ceny a odměny celkem

520 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

14. 10. 2019 - 21. 4. 2020

Počet odevzdaných návrhů

41

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo nalezení optimálního architektonického, krajinářského a výtvarného řešení Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku, řešení které bude respektovat základní poslání památníku:

 • Uctít památku
  Památník je a nadále musí být místem uctění památky obětí tábora v Letech, obětí holokaustu Romů a Sintů, místem piety a tiché kontemplace, autentickým místem připomínky utrpení.
 • Informovat
  Památník bude na autentickém místě utrpení poskytovat informace, vysvětlovat, zprostředkováním informací o historii místa i holokaustu Romů a Sintů narovnat nepravdy a mýty.
 • Vzdělávat
  Památník v Letech bude na místě utrpení/holokaustu vzdělávat a vést obecně proti násilí, vychovávat k demokracii a vysvětlovat kořeny nenávisti a diskriminace.
 • Podnítit diskuzi
  Památník se stane místem, které podnítí diskuzi nejen o hodnocení minulosti, ale bude reflektovat i současnou společenskou situaci. Vzbudí zájem o témata jako je diskriminace menšin a vyloučení ze společnosti, popírání holokaustu a obecně téma lidských práv, svobod a soužití.

Památník se má stát místem reflexe a sebereflexe, pokání i smíření, místem, kde se paměť stane aktivní součástí života společnosti a jejího diskursu. 

Dvoufázová otevřená projektová krajinářsko-architektonická soutěž.

  3. cena

Andrea Govi Architetto

Karolina Chodura, Joanna Rozbroj , Marta Tomasiak

Částka 90 000 Kč

4_Panely_I.jpg
4_Panely_II.jpg
4_Panely_III.jpg
4_Panely_IV.jpg

Soutěž na mapě