Přeskočit na obsah

Liberec - Papírové náměstí

Liberec - Papírové náměstí

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Statutární město Liberec

Ceny a odměny celkem

1 600 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

2. 2. 2021 - 7. 3. 2022

Počet odevzdaných návrhů

17

Více informací

Popis

Předmětem soutěžního dialogu je návrh urbanistického a funkčního řešení oblasti tzv. Papírového náměstí, která je v současnosti vnitřní periferií statutárního města Liberec.

Okolí tzv. Papírového náměstí je jednou z nejcennějších lokalit v samém srdci města Liberec. Jeho jedinečná urbanisticky rostlá struktura je poslední vzpomínkou na „starý“ Liberec – žádnou podobnou čtvrť již město nemá. V současné podobě se však jedná o rozbité torzo městské čtvrti bez většího množství stálých obyvatel.

Vítěz soutěžního dialogu bude mít za úkol připravit celkovou představu rozvoje v podobě „masterplanu“, který vedle urbanisticko-architektonických principů představí i principy vedoucí k zajištění plánovaného užívání a regulaci městské i soukromé výstavby. Na jeho základě pak vznikne podrobná Územní studie řešeného území (sloužící i jako podklad pro změnu územního plánu) a architektonicko-krajinářský návrh Městských teras. Ten bude dále rozpracován do podoby kompletní projektové dokumentace a následné realizace.

Soutěžní dialog.

1. cena

re:architekti studio s.r.o.

Ing. Štěpán Špoula, Ing. Květoslav Syrový , Bc. Marek Kratochvíl , doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
1 Panel 1.jpg
1.2 Panel 2.jpg
1.3 Panel 3.jpg
1.4 Panel 4.jpg
1.5 Panel 5.jpg

2. cena

Rehwaldt Landscape Architects

2-1.jpg
2-2.jpg
2-3.jpg
2-4.jpg
2-5.jpg

3. cena

BETWEEN s.r.o.

3-1.jpg
3-2.jpg
3-3.jpg
3-4.jpg
3-5.jpg

4. cena

consequence forma s.r.o.

4-1 (1).jpg
4-1 (2).jpg
4-1 (3).jpg
4-1 (4).jpg
4-1 (5).jpg

Soutěž na mapě