Přeskočit na obsah

Malostranské náměstí v Praze

Malostranské náměstí v Praze

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Magistrát Hlavního města Prahy

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

19. 6. 2014 - 5. 9. 2014

Počet odevzdaných návrhů

40

Více informací

Popis


 

Předmětem soutěže bylo zhotovení ideového architektonicko-urbanistického návrhu revitalizace Malostranského náměstí. Cílem revitalizace náměstí je vytvořit veřejné prostranství reprezentativního a pobytového charakteru, které by odpovídalo jeho významu jako jednoho z nejvýznamnějších náměstí Prahy, jehož součástí může být i parkování v míře, která bude s tímto charakterem v souladu.

 

Cílem ideové architektonické soutěže bylo definovat potenciál veřejného prostoru náměstí. Ke zvážení bylo zklidnění dopravy a etapizace vymístění parkovacích stání. V případě zásadní redukce parkování bylo žádoucí, aby soutěžící v ideové rovině navrhli možnost umístění parkovacích míst v navazujících lokalitách.

 

V prostoru náměstí bylo možné uvažovat o umístění pomníku, sochy, výtvarného nebo vodního prvku.

1. cena

Ing. arch. Martin Hájek, Ing. arch. Václav Hájek, Ing. arch. Petr Horský

Částka 200 000 Kč

Místo_1.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg

2. cena

Atelier M1 architekti s.r.o. / Ing. arch. Jakub Havlas, Ing. arch. Jan Hájek, Mgr. akad. arch.Pavel Joba/ spoluautoři: Ing.arch. Jakub Straka, MgA. Michal Tichý, Mgr. Vít Havránek

Částka 140 000 Kč

Místo_2.jpg
Místo_2_b.jpg
Místo_2_c.jpg

3. cena

Ing. arch. Ivan Retter / spoluautoři: Ing. arch. Zuzana Retterová, Ing. arch. Lukáš Taller, Bořek Němec

Částka 80 000 Kč

Místo_3.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Zsófia Rudolf-Berecz, Marcell Esterházy, Sándor Guba, Péter Hámori

Částka 40 000 Kč

Odměna

Frank Gorge Dipl. ‐Ing. Architekt

Částka 10 000 Kč

Odměna

Vlasta Koupal, Vladimír Lavrík, spolupracovník: Aleš Mach

Částka 10 000 Kč

Odměna

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D., Ing. arch. Marcel Šípka

Částka 10 000 Kč

Soutěž na mapě