Přeskočit na obsah

Mariánské náměstí v Uherském Brodě

Mariánské náměstí v Uherském Brodě

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Město Uherský Brod

Ceny a odměny celkem

1 100 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

25. 2. 2020 - 19. 8. 2020

Počet odevzdaných návrhů

17

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo řešit revitalizaci náměstí především v úrovni témat: idea a koncepce celého prostoru náměstí; koncepce a materiálové řešení povrchů; návrh podoby a umístění městského mobiliáře, který podpoří identitu Uherského Brodu. Prověřit organizaci všech módů dopravy, včetně pěšího provozu, cyklistické dopravy, obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu. Zohlednit základní koncepce environmentálních opatření zejména nakládání s dešťovou vodou a eliminace tepelného ostrova města. Hodnocena byla koncepce a prostorový návrh opatření zajišťujících příznivé mikroklima náměstí – návrh městské zeleně a návrh umístění a charakteru jednoho nebo více vodních prvků. Součástí zadání byl schematický návrh úpravy bezbariérového charakteru a požárního úniku Domu kultury (DK), s cílem lepšího propojení s veřejným prostorem a využití potenciálu pro oživení náměstí za DK a dotčeného území; nalézt konkrétní podobu pro zarovnání pozemků kláštera a města v ulici Boženy Němcové; reflektovat snahu města přesunout poutní provoz před kostel a na náměstí a najít místo pro liturgické pódium na Růžencovou pouť pro pořádání venkovní bohoslužby (doporučené místo bylo  v prostorech před průčelím kostela Nanebevzetí Panny Marie, nebo v jeho blízkosti). Prověřit možnost lepšího propojení předpolí kostela s náměstím a to zejména v čase Růžencové pouti.

Doručeno bylo celkem 17 návrhů. Dne 9. prosince byly zveřejněny výsledky hodnocení oceněných a odměněných návrhů. Katalog a výstava všech soutěžních návrhu vyhlašovatel připravuje na jarní měsíce 2021.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

 

Odměna

P.P.Architects s.r.o.

Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Martina Holubová, Ing. arch. Lucie Obrovská
Spolupráce: Ing. Marek Holán, Ing. arch. Jan Procházka, Bc. Kseniia Zharova, Bc. Ondřej Tomický, Bc. Pavla Nováková, Ing. arch. Ada Hermanová, Ing. arch. Bohdana Nytrová, Spolupráce:

Částka 100 000 Kč

Odměna_P.P.Architects_a.jpg
Odměna_P.P.Architects_b.jpg
Odměna_P.P.Architects_c.jpg
Odměna_P.P.Architects_d.jpg

Soutěž na mapě