Přeskočit na obsah

MARTINSKÉ AQUACENTRUM

Regulérnost

Nevyžadující regulérnost

Popis

Predmetom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov  je komplexne riešenie športovo-rekreačného areálu a návrh a realizácia objektu/objektov mestského plaveckého a relaxačného centra v širšom centre mesta v Centrálnej mestskej zóne Martin, na území  existujúceho areálu športov v Martine.  Zámerom mesta je návrh a následne realizácia nového plaveckého a športovo-rekreačného areálu celomestského až regionálneho významu v rámci existujúceho areálu dnes už nevyhovujúcej mestskej plavárne, ktorý je časťou športovej zóny nachádzajúcej sa v severnej časti CMZ medzi ulicami Tehelná a Novomeského.

Vyhlasovateľ súťaže na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho konania uzavretie s víťazom súťaže zmluvu o dielo.