Přeskočit na obsah

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v historické a nově budově Národního muzea

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v historické a nově budově Národního muzea

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 7. 2015 - 1. 6. 2016

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem dvoukolové veřejné soutěže o návrh bylo architektonické řešení expozic, výstavních prostor
a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

UPOZORNĚNÍ: Soutěž byla rozhodnutím ÚOHS zrušena.

V návaznosti na rozhodnutí ÚOHS č. ÚOHS-S0572/2016,S0118/2017/VZ-14932/2017/522/KČe ze dne 12. 5. 2017, vydal předseda pracovní skupiny pro soutěže spolu s právním oddělením Kanceláře následující výzvu:

"Jmenovaným rozhodnutím byla zrušena architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea a to s odůvodněním, že její soutěžní podmínky jsou dle stanoviska ÚOHS protizákonné. Rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek spatřuje Úřad v tom, že v souladu se soutěžním řádem je uvedeno, že za stanovených podmínek lze v soutěži ponechat návrhy, které porušují závazné soutěžní podmínky (odkaz na § 10 odst. 6 písm. a) SŘ).

Přestože se pracovní skupina pro soutěže s uvedeným rozhodnutím  ÚOHS neztotožňuje, doporučuje z důvodu předejití možným sporům a škodám administrátorům architektonických soutěží nepoužívat možnost rozhodování poroty o tom, zda návrh porušující požadavky soutěžních podmínek může zůstat v posuzování a nebude vyloučen.

Tento požadavek se týká soutěží vyhlašovaných zadavateli ve veřejném sektoru, na které se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., minimálně v § 6.

V současné době jsou připraveny upravené vzorové soutěžní podmínky v tom smyslu, že „formální“ požadavky na soutěžní návrhy by měly být výslovně označeny jako doporučující a jejich nedodržení by nemělo nést povinnost vyřazení návrhu z posuzování a vyloučení účastníka ze soutěže."

 


1. cena

Sdružení SGL projekt, s.r.o. a Boris Micka Associates S.L.

akad. arch. Jiří Javůrek, Autoři:, AKAD. ARCH. BORIS MICKA
Spolupráce: Spolupráce: ING. ARCH. SILVIE BEDNAŘÍKOVÁ, JAKUB ŽÁK

Částka 640 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

2. cena

Spolupráce: Spolupráce: ING. ARCH. MARTINA DONÁTOVÁ, ING. ARCH. ANNA PODROUŽKOVÁ

Částka 540 000 Kč

3. cena

KOLMO.eu

Autor: Ing. arch. Martin Hejl
Spolupráce: Spolupráce: ING. ARCH. LENKA HEJLOVÁ

Částka 240 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

4. cena

Atelier CMJN

Autoři: Francois Lepeytre, Gael Brule
Spolupráce: Spoluautoři: Hector Hernandez, Marcel Růžička; spolupráce: Silvia Di Marco, Annabelle Hucault

Částka 240 000 Kč

5. cena

Bianco architects, s.r.o.

Caterina Pošmourná Cappelli, Dario Ruberti, Vojtěch Pošmourný, Ondřej Kloub

Částka 140 000 Kč

Zvláštní ocenění

AND, spol. s r.o.

Pavel Ullmann, Vratislav Danda, Radovan Kupka, Jaromír Kosnar

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

Ing. arch. Daniel Bryša

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

CASUA, spol. s r.o.

Oleg Haman, Vladimír Soukenka
Spolupráce: Spolupráce Ivan Šach

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

SCIENTICA AGENCY s.r.o.

Marek Sodomka, Ondřej Mašek, Matěj Forman, , Petr Mareš
Spolupráce: Spolupráce: Anna Šlechtová

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

Ing. arch. Lukáš Brom - The Builders

Lukáš Brom, Štěpán Tláskal, Markéta Bromová

Částka 60 000 Kč

Soutěž na mapě