Přeskočit na obsah

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v historické a nově budově Národního muzea

Architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v historické a nově budově Národního muzea

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Národní muzeum

Ceny a odměny celkem

3 000 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

22. 7. 2015 - 1. 6. 2016

Počet odevzdaných návrhů

25

Více informací

Popis

Dvoufázová veřejná projektová architektonická soutěž

Předmětem dvoukolové veřejné soutěže o návrh bylo architektonické řešení expozic, výstavních prostor
a organizace návštěvnického provozu s důrazem na vizi a filosofii expozic a konkrétní propojení Historické a Nové budovy Národního muzea.

UPOZORNĚNÍ: Soutěž byla rozhodnutím ÚOHS zrušena.

V návaznosti na rozhodnutí ÚOHS č. ÚOHS-S0572/2016,S0118/2017/VZ-14932/2017/522/KČe ze dne 12. 5. 2017, vydal předseda pracovní skupiny pro soutěže spolu s právním oddělením Kanceláře následující výzvu:

"Jmenovaným rozhodnutím byla zrušena architektonická soutěž na řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického provozu v Historické a Nové budově Národního muzea a to s odůvodněním, že její soutěžní podmínky jsou dle stanoviska ÚOHS protizákonné. Rozpor se zákonem o zadávání veřejných zakázek spatřuje Úřad v tom, že v souladu se soutěžním řádem je uvedeno, že za stanovených podmínek lze v soutěži ponechat návrhy, které porušují závazné soutěžní podmínky (odkaz na § 10 odst. 6 písm. a) SŘ).

Přestože se pracovní skupina pro soutěže s uvedeným rozhodnutím  ÚOHS neztotožňuje, doporučuje z důvodu předejití možným sporům a škodám administrátorům architektonických soutěží nepoužívat možnost rozhodování poroty o tom, zda návrh porušující požadavky soutěžních podmínek může zůstat v posuzování a nebude vyloučen.

Tento požadavek se týká soutěží vyhlašovaných zadavateli ve veřejném sektoru, na které se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb., minimálně v § 6.

V současné době jsou připraveny upravené vzorové soutěžní podmínky v tom smyslu, že „formální“ požadavky na soutěžní návrhy by měly být výslovně označeny jako doporučující a jejich nedodržení by nemělo nést povinnost vyřazení návrhu z posuzování a vyloučení účastníka ze soutěže."

 


1. cena

Sdružení SGL projekt, s.r.o. a Boris Micka Associates S.L.

akad. arch. Jiří Javůrek, AKAD. ARCH. BORIS MICKA, Autoři:

Částka 640 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg
Místo_1_c.jpg
Místo_1_d.jpg
Místo_1_e.jpg

2. cena

Částka 540 000 Kč

3. cena

KOLMO.eu

Autor: Ing. arch. Martin Hejl

Částka 240 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg
Místo_3_d.jpg
Místo_3_e.jpg

4. cena

Atelier CMJN

Autoři: Francois Lepeytre, Gael Brule

Částka 240 000 Kč

5. cena

Bianco architects, s.r.o.

Caterina Pošmourná Cappelli, Dario Ruberti, Vojtěch Pošmourný, Ondřej Kloub

Částka 140 000 Kč

Zvláštní ocenění

AND, spol. s r.o.

Pavel Ullmann, Vratislav Danda, Radovan Kupka, Jaromír Kosnar

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

Ing. arch. Daniel Bryša

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

CASUA, spol. s r.o.

Oleg Haman, Vladimír Soukenka

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

SCIENTICA AGENCY s.r.o.

Marek Sodomka, Ondřej Mašek, Matěj Forman, , Petr Mareš

Částka 60 000 Kč

Zvláštní ocenění

Ing. arch. Lukáš Brom - The Builders

Lukáš Brom, Štěpán Tláskal, Markéta Bromová

Částka 60 000 Kč

Soutěž na mapě