Přeskočit na obsah

Mateřská škola Jeseniova

Mateřská škola Jeseniova

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 3

Ceny a odměny celkem

750 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

10. 5. 2021 - 13. 8. 2021

Počet odevzdaných návrhů

3

Více informací

Popis

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu novostavby mateřské školy Jeseniova na území městské části Praha 3. Řešené území se nachází na pozemcích číslo 4114/2 a 4114/3 v katastrálním území Žižkov.

Městská část Praha 3 se rozhodla připravit záměr na výstavbu nové mateřské školky z důvodu závažných statických poruch současného objektu. Rádi bychom dětem, rodičům i pedagogům v nové školce poskytli komfortní prostředí, které bude odpovídat současným trendům a poznatkům jak v oblasti předškolní výchovy, tak v oblasti architektury. K objektu školky patří i velká zahrada, která by měla být zachována a nadále tak bude tvořit charakteristický prvek nároží Jeseniovy a Ambrožovy ulice.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Soutěž na mapě