Přeskočit na obsah

Mateřská škola Na Marně v Bubenči, Praha 6

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

420 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 6. 2018 - 12. 4. 2019

Počet odevzdaných návrhů

26

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Návrh měl respektovat místní podmínky, obytný charakter řešené lokality, velikost území a dosavadní způsob zástavby. Podstatou soutěže bylo najít vhodné řešení, které mělo zohledňovat vilový charakter této části Bubenče a zároveň splňující požadavky na moderní předškolní zařízení.

Návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže bylo najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování limitních podmínek.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.

1. cena

Částka 170 000 Kč

Odměna

Částka 20 000 Kč

Odměna

Částka 15 000 Kč

Odměna

Částka 15 000 Kč

Soutěž na mapě

Momentálně probíhá aktualizace webu. Omlouváme se za způsobené komplikace.