Přeskočit na obsah

Mateřská škola Na Marně v Bubenči, Praha 6

Mateřská škola Na Marně v Bubenči, Praha 6

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

420 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

12. 6. 2018 - 12. 4. 2019

Počet odevzdaných návrhů

26

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Návrh měl respektovat místní podmínky, obytný charakter řešené lokality, velikost území a dosavadní způsob zástavby. Podstatou soutěže bylo najít vhodné řešení, které mělo zohledňovat vilový charakter této části Bubenče a zároveň splňující požadavky na moderní předškolní zařízení.

Návrhy měly respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele nejen ve výši investičních nákladů, ale i předpoklady pro budoucí úsporný provoz a to hlavně logickým a efektivním dispozičním řešením, vhodnou volbou stavebních materiálů a přiměřenou volbou složitosti stavebních a architektonických detailů. Záměrem soutěže bylo najít ideální míru navrhovaného objemu a kapacity, při respektování limitních podmínek.

Otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž.

1. cena

Spolupráce: Ing. arch. Martin Duba, Ing. arch. Milada Vorzová

Částka 170 000 Kč

Místo_1_a.jpg
Místo_1_b.jpg

2. cena

Meerkatelier s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Jaroslav Minařík, Ing. arch. Jiří Kočí, Ing. arch. Karolína Chvojková

Částka 100 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Atelier Poláček

Spolupráce: Ing. Michal Karbáč, Ing. arch. Michaela Taušová

Částka 70 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg

Odměna

RadaArchitekti s.r.o.

Spolupráce: Ing. arch. Kristýna Leitgebová, Ing. arch. Martina Řehořová, Patrícia Pecková

Částka 30 000 Kč

Odměna_Rada_a.jpg
Odměna_Rada_b.jpg

Odměna

Spolupráce: Ing. Adéla Křížková, Ing. arch. Anna Koukolová

Částka 20 000 Kč

Odměna_Mailna_a.jpg
Odměna_Malina_b.jpg

Soutěž na mapě