Přeskočit na obsah

Mateřská škola Stříbro

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

5. 6. 2015

Popis

Česká komora architektů zaznamenala zveřejněnou výzvu k podání soutěžního návrhu – architektonickou studii - Mateřská škola Stříbrno, ul. Prokopa Holého. Na výzvu pohlíží jako na neregulérní soutěž.

Komora vytýká neexistující odpovídající porotu soutěže, složené jak z členů závislých na vyhlašovateli, tak z členů nezávislých, kteří musí být v nadpoloviční většině. Posouzení návrhů předem známou porotou je zásadní deklarací nestranného a odborného posuzování zaslaných návrhů.

Dalšími důvodem pro prohlášení soutěže za neregulérní je neadekvátně nízká odměna. Dle Soutěžního řádu musí součet cen a odměn dosahovat alespoň 1 % z investičních nákladů akce.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.