Přeskočit na obsah

Mateřská škola Vimperk

Status

Probíhající

Vyhlašovatel

Město Vimperk

Předpokládané ceny a odměny celkem

800 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum odevzdání soutěžních návrhů

19. 2. 2024 12:00

Datum vyhlášení soutěže

26. 10. 2023

Datum schválení regulérnosti soutěže ČKA

25. 10. 2023

Více informací

Popis

Předmětem Soutěže je získat komplexní architektonický návrh Mateřské školy ve Vimperku. Vybraný tým architekta/ generálního projektanta následně zpracuje všechny projektové fáze investičního záměru.

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci byly stanoveny na 100.000.000,- Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota následné zakázky činí 7.500.000,- Kč bez DPH.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.