Přeskočit na obsah

Mateřská škola Vokovická – Praha 6

Mateřská škola Vokovická – Praha 6

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha 6

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

20. 4. 2017 - 7. 6. 2017

Počet odevzdaných návrhů

11

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh a zpracování architektonického řešení novostavby čtyřtřídní mateřské školy
(dále MŠ) v sídlištním bloku ze 70. let na pozemcích parc. č. 1281/256 a 1281/257 v k. ú. Vokovice, v areálu
stávající MŠ včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, venkovní úpravy celého areálu MŠ vč.
vybavení venkovními herními prvky. Součástí návrhu byl přesun stávající trafostanice (parc. č. 1281/180)
v rámci areálu nové MŠ a její vhodné zakomponování do řešení. Návrh měl respektovat místní podmínky,
obytný charakter řešené lokality, velikost území, dosavadní způsob zástavby a podmínky vyplývající
z umístění objektu v těsném sousedství věžových bytových domů.

Jednofázová veřejná projektová architektonická soutěž.

 

2. cena

Spolupráce: Ing. arch. Lenka Zikešová, Ing. arch. Lucie Sejkorová, Spoluautoři: Ing. arch. Veronika Müllerová

Částka 125 000 Kč

Místo_2_a.jpg
Místo_2_b.jpg

3. cena

Ing. arch. Roman Chvilíček, Autoři: Ing. arch. Přemysl Jurák, Ing. arch. Jana Vichorcová
Spolupráce: Spoluautor: Bc. David Poloch

Částka 90 000 Kč

Místo_3_a.jpg
Místo_3_b.jpg
Místo_3_c.jpg

Odměna

Architektonický atelier Arkáda, spol. s.r.o. + Ing. arch. Martin Řehák

Autoři: Ing. Martin Machulka, Ing. arch. Martin Řehák

Částka 40 000 Kč

Odměna_Arkáda_a.jpg
Odměna_Arkáda_b.jpg

Odměna

a23 architekti

Autor: Ing. arch. Karel Filsak
Spolupráce: Ing. arch. Michaela Dejdarová, Spoluautoři: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer

Částka 15 000 Kč

Odměna_a23_a.jpg
Odměna_a23_b.jpg
Odměna_a23_c.jpg

Soutěž na mapě