Přeskočit na obsah

Mateřská škola Želešice

Mateřská škola Želešice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Želešice

Ceny a odměny celkem

520 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Datum konání soutěže

8. 6. 2023 - 12. 9. 2023

Datum rozhodnutí

22. 5. 2023

Počet odevzdaných návrhů

36

Více informací

Popis

Předmětem soutěže byl návrh nové budovy mateřské školy v obci Želešice, a to včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu.

Novostavba mateřské školy by měla odpovídat současným trendům v předškolním vzdělávání, v oblasti moderní architektury, ekonomičnosti výstavby i následného úsporného provozu budovy. Zároveň by stavba měla poskytovat dětem dostatek prostoru pro pohybové aktivity, podpořit kreativitu a kooperaci, pomoci rozvíjet samostatnost a osobnost každého dítěte, nabídnout klidné a bezpečné prostředí pro odpočinek i klidové činnosti a kulturu stravování.

Mateřská škola by měla se zahradou tvořit nedílný celek, zadavatel od návrhu očekává, že bude kladen důraz na vztah tříd a exteriéru.

Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.

Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 28.06.2023. Sraz účastníků prohlídky je v 10:00 hodin, a to před obecním úřadem Želešice, 24. dubna 16, Želešice.

Soutěžní podmínky jsou uveřejněny na původní stránce profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=materska-skola-zelesice

Komunikaci a návrhy lze podávat POUZE NA: https://www.vhodne-uverejneni.cz/index.php?m=xenorders&h=order&a=detail&rwr=materska-skola-zelesice-1

Soutěž na mapě