Přeskočit na obsah

Mateřská školka – ulice Žabovřeská, Praha - Zbraslav

Status

Uzavřeno

Regulérnost

Neregulérní

Datum rozhodnutí

28. 2. 2012

Popis

 

Po posouzení dostupných informací k veřejné zakázce „Zajištění projekčních činností na akci Mateřská školka – ulice Žabovřeská“, kterou vyhlásila MČ Praha – Zbraslav, shledala Česká komora architektů, že se jedná o neregulérní architektonickou soutěž.

Absentuje předem jmenovaná porota (rozpor s § 8 Soutěžního řádu ČKA), chybí také ceny a odměny (rozpor s § 12 Soutěžního řádu ČKA). Zrušit soutěž kdykoliv bez náhrady škody není možné, vyhlašovatel je povinen stanovit podmínky odškodnění účastníků soutěže (rozpor s § 6 Soutěžního řádu ČKA). Absentuje informace o publikaci návrhů, zejm. výstavě (rozpor s § 11 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA) atd.

Ve smyslu § 7 odst. 2 Profesního a etického řádu Česká komora architektů vyzývá architekty, aby se soutěže neúčastnili.

Stanovisko