Přeskočit na obsah

Mateřská školka, seniorské bydlení a veřejné prostranství centra obce Jeřmanice

Mateřská školka, seniorské bydlení a veřejné prostranství centra obce Jeřmanice

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Obec Jeřmanice

Ceny a odměny celkem

500 000 Kč

Regulérnost

Regulérní

Soutěžní lhůta

2. 10. 2020 - 1. 3. 2021

Počet odevzdaných návrhů

5

Více informací

Popis

Předmětem soutěže je návrh urbanistického, architektonického a krajinářského řešení novostaveb mateřské školky, seniorského bydlení a veřejných prostranství centra obce Jeřmanice. Předmět soutěže je možné realizovat na pozemcích ve vlastnictví obce, vymezených v podkladu P03 – vymezení řešeného území.
Zadavatel klade důraz na citlivé začlenění nové zástavby do krajinného panoramatu obce. Navržené řešení
objektů, ulic, parkovišť a dalších veřejných prostranství by mělo respektovat měřítko a charakter okolní zástavby i důmyslně pracovat se svažitým terénem. Urbanistický koncept by neměl znemožnit případné budoucí využití obecních pozemků nad vymezeným řešeným územím.

Jednofázová projektová užší krajinářsko - urbanisticko - architektonická soutěž o návrh. 

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí o účast, je 23. 11. 2020, 18:00, podáním žádosti prostřednictvím  elektronického nástroje Tender arena.

Soutěž na mapě