Přeskočit na obsah

Rekonstrukce a přístavba budovy úřadu městské části Praha – Dolní Měcholupy

Status

Výsledky

Vyhlašovatel

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Regulérnost

Regulérní

Popis

Vyhlašovatel: Městská část Praha - Dolní Měcholupy

Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na architektonické řešení stavby:„Rekonstrukce a přístavba budovy Úřadu městské části Praha - Dolní Měcholupy“.

Termín konání: 22. 8. 2005 - 26. 10. 2005

Porota

Řádní členové poroty závislí

 • Ing. Karel Hagel starosta městské části Praha - Dolní Měcholupy
 • Ing. Jan Žižka
 • Mgr.A. Jiří Jindřich - předseda stavební komise

  Řádní členové poroty nezávislí

 • JUDr. Jiří Plos
 • PhDr.Vladimír Czumalo CSc
 • Ing. arch. Ivan Lejčar
 • Ak. arch. Mikuláš Hulec

  Náhradníci poroty závislí

 • Karel Attl člen zastupitelstva
 • Ing. Alice Štepánková členka zastupitelstva

  Náhradníci poroty nezávislí

 • Ing. arch. Pantelis Larcou
 • Ing. arch. Michal Bartošek

Počet přihlášených návrhů:7

Ceny a odměny celkem: 220 000,- Kč

Ceny

 • 1. cena(100.000,- Kč) - Ing. arch Pavel Rada, Ing. arch. Milan Rak Ph.D., Ing. arch. Alexander Skalický, Ing. arch. Iveta Raková, Ing. arch. Libor Rydlo
 • 2. cena (2 x 60.000,- Kč)
  - Ing. arch. Břetislav Lukeš
  - Znamení čtyř - architekti s.r.o. - Ing. arch. Martin Tycar
 • 3. cena - neudělena

Hodnocení vítězného návrhu Pavla Rady, Milana Raka, Alexandra Skalického, Ivety Rakové a Libora Rydla:
Původní objekt úřadu je v podstatě zachován ve hmotě i konstrukci, přístavba je řešena formou připojeného traktu k původní dvorní fasádě úřadu. Návrh tak zachovává dostatečné odstupy od hranic sousedních pozemků i budov ( 8 resp. 12 m od hranic pozemku). Hlavní vstup do budovy úřadu i zdravotního střediska je společný, z nároží, kde je i dnešní vstup.
Návrh respektuje hmotu původní stavby, přístavba má odlišnou formu ( rovná střecha, fasáda ze skleněných panelů). Hlavní přednost návrhu je v jednoduchém a přehledném řešení interiéru s centrální prosklenou interiérovou dvoranou a monumentálním foyeru s galeriemi a optickým propojením se zasedacím sálem (provozní problém?).
Jedná se o civilní, přitom velmi kultivované řešení. Návrh zachovává podstatnou část původních konstrukcí, přístavba i prosklená dvorana jsou vytvořeny klasickými technologiemi. Sjednocení do jednoho objektu může mít také příznivý vliv na ekonomii budoucího provozu. Celková ekonomie objektu by z těchto důvodů mohla být velmi dobrá.

mecholupy_rada_1.jpg mecholupy_rada_3.jpg mecholupy_rada_2.jpg

Soutěž na mapě